Pinay, natuto ng leksiyon dahil sa napulot na babasahin

Kapag may diyaryong nakakalat sa labas ng flat ninyo, huwag ninyong basta na lang kunin at baka mapapahamak kayo.

Ito ang naging aral kamakailan kay Carmen (hindi tunay na pangalan), isang kasambahay sa New Territories.

Isang umaga ay may nakita siyang nakakalat na diyaryo at magasin sa labas ng pintuan ng bahay ng amo niya.

Dahil sa akala niya ay itinapon na iyon ng may-ari, kinuha niya para basahin.

“Hindi ko talaga alam na sa kapitbahay pala ang diyaryo at magasin na iyon kasi nakakalat lang sa labas ng pinto,” sabi ni Carmen sa The SUN.

Nang hindi nakuha ng kapitbahay ang hinihintay na mga babasahin ay nagtanung- tanong at nalaman na na-deliver na pala ang mga iyon sa labas ng kanyang pinto.

Kumatok ang Intsik sa bahay ng amo ni Carmen at nalamang may napulot na diyaryo at magasin ang katulong.

Sumambulat na raw ang kapitbahay at agad na tumawag ng pulis, sa kabila ng pakiusap ng amo ni Carmen na huwag nang palakihin pa ang gulo. Hinuli si Carmen at sinampahan ng kasong pagnanakaw.

“Pinagbintangan niya akong kumukha ng diyaryo para daw ibenta, Kuya. Kahit inaalok ng amo ko ng $2,000 para huwag nang umabot sa ganito ay tumawag pa rin ng pulis,” sabi ni Carmen.

Noong Okt 15 ay humarap sa korte sa Shatin si Carmen para sa pormal na pagbasa ng sakdal. May dala pa siyang sulat ng kanyang amo sa korte na nagpapatunay na siya ay isang mabait na katulong.

Ngunit hindi na nauwi sa paglilitis ang kanyang kaso dahil pumayag siya sa kasunduang “bind-over”. Ibig sabihin nito ay inurong ng tagausig ang sakdal, kapalit ng kanyang pagpapatali sa kasunduan na hindi siya muling lalabag sa batas sa itinakdang panahon na isang taon, kung hindi ay magbabayad siya ng multa na $1,000.

Ang bind-over ay isang kasunduan sa korte na iuurong ng taga-usig ang sakdal kapalit ng pag-amin sa kaso at pangakong nakatali sa $1,000 na hindi na gagawa ang nasasakdal ng anumang paglabag sa batas sa loob ng isang taon.

Kapag tinupad niya ang pangako sa loob ng isang taon ay hindi niya kailangang bayaran ang $1,000. Ngunit kapag lumabag siyang muli, kukunin ng korte ang $1,000 niya at papatawan pa siya ng karampatang parusa, na idaragdag sa parusa sa kanyang bagong paglabag.

Sa mga bahay at mga paaralan sa Hong Kong, sa murang edad pa lang ay tinuturuan na ang mga bata na huwag gagalawin o kukunin ang anumang bagay na hindi nila pag-aari, kahit pa ito ay ilang araw nang pakalat-kalat sa kalsada.

Kakaiba iyan sa nakaugalian sa Pilipinas na kapag nakapulot ng isang bagay ang isang tao ay inaangkin na niya iyon.

 

(Source: SunWeb.com.hk)

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker